Ženský mozek je aktivnější než mužský, potvrdila rozsáhlá studie

Nejnovější studie, která zkoumala pomocí nejmodernějších metod 26 000 lidských mozků, popsala, jaký je zásadní rozdíl mezi muži a ženami.

Autoři práce dostali k dispozici 46 034 snímků z počítačové tomografie mozku, které jim poskytlo devět známých amerických klinik. Vědci z Amen Clinics pak pomocí statistických metod zjišťovali, jaké jsou kvantitativní rozdíly mezi mozky žen a mozky mužů. Výsledky své práce zveřejnili v odborném časopise Journal of Alzheimer's Disease.

Hlavní autor práce Daniel G. Amen popsal, k čemu dospěli: „Tato studie byla nesmírně významná pro pochopení rozdílů mezi pohlavím, především proto, abychom pochopili, jaká jsou rizika vzniku nemocí, jako je třeba Alzheimer nebo Parkinson.“

Video Vědec Syka: Mozek je nejsložitější organizovaná hmota ve vesmíru
video

Vědec Syka: Mozek je nejsložitější organizovaná hmota ve vesmíru

Výsledky byly poměrně jednoznačné: mozky žen byly výrazně aktivnější v mnohem více oblastech než mozky mužů. Největší rozdíly vědci naměřili v oblasti takzvaného prefrontálního kortexu, což je místo zapojené do tak zásadních činností, jako jsou koncentrace a kontrola emocí, souvisí s náladami i úzkostí. Naopak oblast zodpovědná za zpracování vizuálních vjemů a koordinaci pohybů i myšlení byla aktivnější u mužských mozků – ale ne o tolik výrazněji.

Ženy jsou častějším cílem Alzheimerovy choroby

Vědci zkoumali mozky lidí, jak v klidovém stavu, tak když museli plnit různé úkoly. Sledovalo se celkem 128 různých oblastí. Autoři práce ale upozorňují, že výsledky mohou být zkreslené faktem, že drtivá většina zkoumaných mozků pocházela od lidí, kteří trpěli nějakou psychickou poruchou nebo chorobou – právě to bylo také příčinou, že na sken mozku šli. Z téměř 27 000 zkoumaných mozků jich jen 119 pocházelo od zcela zdravých osob.

Získané údaje pomohou lépe pochopit principy vzniku Alzheimerovy nemoci. Jednou z jejích doposud nepochopených vlastností totiž je, že postihuje výrazně více žen než mužů – to stejné platí také o depresi a úzkosti. Naopak muže výrazně více postihují poruchy učení.

Výsledky této práce naznačují, proč jsou ženy o tolik citlivější než muži v otázkách emocí – více prokrvený a aktivní prefrontální kortex jim to prostě umožňuje. Jejich mozky jsou evolucí uzpůsobené k tomu, aby vynikaly v intuici, sebekontrole, spolupráci a zájmu o druhé.

Muži sice takto naladěni nejsou, ale ani u nich tyto oblasti nejsou mrtvé – nemůžeme říci, že by pro tyto úkoly nebyli „navržení“, průměrně v nich však budou o něco horší než ženy…