Velká část Indie může být na konci století neobyvatelná. Horka zabijí člověka za pár hodin

Ve velké části Indie a okolních zemí budou po roce 2100 panovat teploty, které člověk nemůže přežít. Problém se týká více než 500 milionů osob.

Pokud lidstvo nezačne řešit problematiku globálního oteplování, pak za několik desítek let zasáhnou části indického subkontinentu extrémní vedra, která mohou do několika hodin zabít i zdravé lidi. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního vědeckého týmu. Tři čtvrtiny indické populace, především v zemědělských oblastech kolem řek Indus a Ganga, tak mohou být koncem století vystaveny extrémním vedrům a vlhkosti, které představují obrovské nebezpečí.

Video Trumpův projev, v němž oznámil odstoupení od klimatické dohody
video

Trumpův projev, v němž oznámil odstoupení od klimatické dohody

Studie hodnotí dopady klimatických změn na smrtící kombinaci horka a vlhka, která se měří pomocí takzvané teploty vlhkého vzduchu (WBT). Pokud dosáhne hodnoty 35 WBT, nemůže se lidské tělo již ochlazovat pocením a i zdraví lidé sedící ve stínu zhruba do šesti hodin zemřou.

Výzkum ukázal, že nejzávažnější důsledky globálního oteplování mohou zasáhnout státy jako je Indie, Pákistán a Bangladéš, kde se emise uhlíku dále zvyšují s tím, jak se tyto země snaží dostat z chudoby další miliony lidí.

Co má Indie dělat?

„Pro Indii to představuje dilema mezi potřebou rychlého ekonomického růstu spojeného s užíváním fosilních paliv a potřebou vyhnout se potenciálně smrtícím dopadům,“ říká profesor Elfatih Eltahir z Massachusettského technologického institutu. Pro Indii tedy globální klimatické změny přestávají být abstraktním pojmem, ale reálnou hrozbou, dodává.

Vlny veder v oblasti jižní Asie patří už teď k největším hrozbám – v roce 2015 kvůli nim zemřelo asi 3500 lidí. Loni Indie zaznamenala teplotní rekord 51 stupňů Celsia.

Teplota, která se nedá přežít

Pokud se s omezováním emisí nezačne, pak čtyři procenta populace zažijí mezi lety 2071 a 2100 alespoň jednou šestihodinovou vlnu veder s teplotou 35 WBT, což nemohou přežít.

Rozsáhlé oblasti jižní Asie pokrývající 75 procent populace by zažily alespoň jednu vlnu o teplotě 31 WBT, což je už nad úrovní, kterou americká národní meteorologická služba považuje za mimořádně nebezpečnou.

Tato rizika se přitom podstatně sníží, pokud lidstvo omezí škodlivé emise tak, jak navrhuje Pařížská klimatická dohoda. Pak by nebyly žádné vlny veder s teplotou 35 WBT.

Studie konstatuje: splnit Pařížskou dohodu je klíčové

Studie také ukázala, že pokud se otázka oteplování klimatu nebude řešit, pak nebezpečné úrovně 31 WBT bude jednou za dva roky dosaženo u 30 procent populace, což je více než 500 milionů lidí uvedené oblasti. Pokud ale budou naplňovány cíle Pařížské dohody, bude se to týkat pouze dvou procent populace.

V ohrožení je zejména jižní Asie, protože každoroční monzuny přinášejí na pevninu horký a vlhký vzduch. Rizika zvyšují i široce využívané systémy zavlažování, protože odpařováním vody se vlhkost ještě zvyšuje.

Limitu přežití při 35 WBT bylo téměř dosaženo v červenci 2015 v Íránu, kdy při 50procentní vlhkosti dosahovala teplota 46 stupňů Celsia. „To naznačuje, že ten práh může být překročen dříve, než předpokládáme,“ uvedli vědci.