Infekční rakovina obličeje likviduje tasmánské čerty. Vědci poprvé uspěli s léčbou

Ďábel medvědovitý je robustní zvíře s velmi špatnou povahou – a ještě horším osudem. Již řadu let tento australský vačnatec trpí epidemií infekční rakoviny, ale lék se zatím hledal marně.

Mezinárodní vědecký tým oznámil, že po šestiletém výzkumu se podařilo vyléčit ďábla medvědovitého z rakoviny tváře. Zabrala imunoterapie.

Ďáblové medvědovití jsou poměrně agresivní zvířata, zejména vůči vlastnímu druhu. Když se dva samci potkají, často to skončí vzájemným soubojem. Při něm se zvířata koušou – a právě slinami se infekční rakovina přenáší. Na člověka se rakovina tímto způsobem nepřenáší. Nakaženým ďáblům se pak tvoří nádory na tlamě, krku i tváři a po několika měsících umírají ve velkých bolestech.

Poprvé vědci tuto chorobu u ďáblů medvědovitých diagnostikovali těsně před rokem 2000, od té doby připravila o život asi tři čtvrtiny těchto tvorů. Není úplně jasné, proč se choroba tak rozšířila.

Australští a tasmánští lékaři použili imunoterapii pro experimentální léčbu zvířete s nádory velkými jako golfové míčky. Pak pozorovali, jak se tumory zmenšují a nakonec mizí. Celý léčebný proces až do úplného uzdravení zvířete trval asi tři měsíce. „Pro nás je to jako zvolat Heuréka,“ uvedl profesor Greg Woods. „Je to poprvé, co můžeme říci, že imunoterapie potlačila nádor.“

Jak pomůže imunoterapie?

Imunoterapie je velmi rozsáhlá oblast léčby, která zahrnuje veškeré léčebné postupy, které využívají přirozené imunitní mechanismy, směřující k aktivaci protinádorové imunity. Zatím jde o metodu spíše experimentální, byť s velkým potenciálem. Hlavní příčinou neúspěchu je to, že imunitní systém jen špatně rozeznává nádorové buňky od vlastních zdravých buněk.

Práce vznikala ve spolupráci desítek vědců; museli pochopit, jak přesně funguje imunitní systém těchto zvířat a současně vytvořit vakcínu. Prvním a zdaleka nejdůležitějším krokem se pro výzkumníky stal objev z roku 2015, kdy se ukázalo, že ďáblův imunitní systém je schopný vytvářet imunitní reakci proti rakovině tváře.

Právě na vývoj vakcíny se nyní vědecký tým soustředí. Podle posledních závěrů by to mělo být možné. Experti se budou snažit, aby se imunitní buňky ďáblů dokázaly vybudit v boji proti nádorům.

Výzkum vyšel v odborném časopise Scientific Reports.