Dnes přijde noc nejdříve v roce. Proč ale slunovrat nastává až 21. prosince?

Lucie noci upije, ale dne nepřidá, říká známá česká pranostika. Je to jedno z nejvýstižnějších a přitom nejjednodušších vysvětlení složitého astronomického problému.

Přestože se 21. prosinec pyšní titulem „nejkratší den“ (trvá jen 8 hodin, 3 minuty a 11 sekund), není to však den, kdy Slunce současně vychází nejpozději a zapadá nejdřív.

Datum 12. 12. není jen hezky symetrické, ale také astronomicky důležité. Právě v tento den totiž nastává noc v celém roce nejdříve – Slunce zapadá již v 15 hodin 58 minut a 30 sekund. Od svátku sv. Lucie (tedy 13. prosince) se už začínají odpoledne prodlužovat, zpočátku ovšem jen nepatrně. Na Lucii noc začíná pouze o sekundu později, 14. prosince už je změna 5 sekund. To jen dokazuje, jak kvalitní byly prostředky, které využívali naši prapředkové, kteří s pranostikou přišli.

Naopak nejpozději Slunce vychází letos 30. a 31. prosince, pro oba dny shodně platí údaj 7 hodin 59 minut a 12 sekund. Slunce tedy začíná vycházet dříve teprve od 1. ledna. Zároveň se přitom celková doba dne až do 21. prosince dále zkracuje. Slunce tak sice odpoledne zapadá později, ráno ale o něco později i svítá. Podobný jev můžeme pozorovat i kolem letního slunovratu. Nejdříve slunce zapadá už 17. června a naopak nejdéle je nad obzorem 26. června.

Co za to může?

Příčinou nerovnosti je pohyb Země, která obíhá kolem Slunce po mírně eliptické dráze s různou rychlostí – nejrychleji v přísluní (21. prosince), nejpomaleji pak v odsluní (21. června). Kvůli tomu dochází k rozdílu mezi běžně používaným časem UTC a pravým slunečním časem. Doba mezi pravým polednem, tedy chvílí kdy je Slunce nejvýše nad obzorem, a pravým polednem příštího dne není přesně 24 hodin. Za dobu, kdy se Země otočí kolem své osy (1 den), se zároveň ve vesmíru posune – a tím se změní poloha Slunce. Pravé poledne tak nastane o chvíli později. Podle našeho času má ale každý den přesně 24 hodin, právě rozdíl mezi délkou dne a pravého slunečního dne způsobuje, že den začíná i končí čím dál později.

Lokální rozdíly

Všechny časy jsou uvedeny pro 50. rovnoběžku a 15. poledník – místo zhruba 15 kilometrů západně od Kolína. V závislosti na zeměpisné poloze se přesný čas mění, rozdíl mezi východem a západem slunce v Chebu a v Třinci je více než 23 minut.