Psychologové sestavili žebříček nejvíce empatických zemí světa. Česko skončilo u dna

Empatie je lidská i zvířecí schopnost vnímat a porozumět emocím a motivům druhých. Pro empatii je zásadní nadřadit ostatní před sebe. Jak se od sebe v této vlastnosti liší různé země světa, zkusili popsat psychologové Michiganské státní univerzity.

Vědci vycházeli z toho, že empatie se dá měřit a dá se také kvantifikovat. Na vzorku 104 365 osob ze 63 zemí se pokusili popsat, které části světa jsou empatičtější a kde tato vlastnost naopak není příliš rozšířená.

Sami vědci varují, že tato data jsou obtížně porovnatelná, už jen proto, že projevování empatie se v různých kulturách liší. Země, kde odpovídalo jen málo respondentů, byly z výsledků vyřazeny, výsledky by nebyly dostatečně reprezentativní.

Test, který měly testované osoby ve věku 18–90 let vyplňovat, byl vytvořen tak, aby byl kulturně co nejvíce neutrální. Dotazovaní odpovídali na dlouhý seznam otázek, jež měly vypovídat o míře jejich empatie, emocích, jaké cítí při setkávání s nerovností, nejistotou a dvojsmysly.

Nejempatičtějšími se ukázaly tyto státy:

  1. Ekvádor
  2. Saúdská Arábie
  3. Peru
  4. Dánsko
  5. Spojené arabské emiráty
  6. Jižní Korea
  7.  USA
  8. Tchaj-wan
  9. Kostarika
  10. Kuvajt

Světová mapa empatie
Zdroj: Michigan State University

Naopak na spodních příčkách tohoto žebříčku se umístily Litva, Venezuela, Estonsko, Polsko a Bulharsko. Pozoruhodné je, že 7 z 10 nejméně empatických zemí se nachází ve východní Evropě.

Česká republika se umístila na 55. místě, je tedy devátou nejméně empatickou zemí světa, Slovensko dopadlo ještě o dvě místa hůř. Devět z deseti nejméně empatických zemí světa bylo dlouhá léta pod vládou socialistických a komunistických režimů.

Země s vyšší mírou empatie také projevovaly vyšší míru kolektivismu, prosociálního chování a emocionality. Výsledky jasně prokázaly i to, že ženy jsou výrazně více empatické než muži.

William Chopik, hlavní autor práce, uvedl v prohlášení pro svou alma mater, že příliš překvapivé není ani umístění tří blízkovýchodních zemí v tomto žebříčku. Tento region má dlouhou historii válečných konfliktů a lidé s bližními, na něž tyto události dopadly, logicky cítí soucit. Výzkum nerozlišoval mezi empatií k lidem ze stejných a odlišných kultur, to by bylo na zcela jinou studii.