Proč kluci zlobí? Od osmi let u nich probíhají hormonální změny, o nichž se dříve nevědělo

Mnozí rodiče se ptají, proč má jejich osmiletý potomek náhle špatnou náladu, hádá se s kamarády a při sebemenším konfliktu propuká v pláč. Podle nového australského výzkumu za tím vším vězí hormony.

Jak bylo již dávno vědecky prokázáno, pubertu u dívek charakterizují prudké změny nálady. Výzkum Murdoch Children's Research Institute z australského Melbourne však poprvé ukazuje, že ve fázi věku označované jako adrenarche, která začíná v osmi nebo devíti letech a je charakterizována vznikem ochlupení díky stimulaci androgenních hormonů, může být zodpovědná za podobné emotivní problémy a změny v chování také u chlapců.

Mnozí rodiče se podivují, že jejich osmiletý synek má náhle špatnou náladu, hádá se s kamarády a při sebemenší provokaci propuká v pláč.

Video Inkluze v základních školách
video

Inkluze v základních školách

Rozsáhlá studie, která byla publikovaná v Journal of Adolescent Health a do níž bylo zahrnuto více než 1200 žáků základní školy, ukázala, že chlapci s vyššími hladinami adrenálních androgenů - hormonů, jako je testosteron - vykazují rovněž častěji problematické chování a emotivní změny. Při této dlouhodobé studii vědci sledovali chlapce tři roky a zaznamenávali hormonální změny a sociální a emotivní chování prostřednictvím dotazníků a vzorků slin.

Rozdíly mezi muži a ženami jsou větší, než jsme mysleli 

Není jasné, proč tyto hormony mají větší vliv na chlapce než na dívky ani proč jsou někteří chlapci zvláště citliví, uvádí šéf výzkumu George Patton. Předpokládá se, že tu má vliv prostředí, v němž chlapci vyrůstají, nebo genetická výbava. Výsledky mohou mít významný vliv na to, jak jsou chlapci této věkové skupiny, která je tradičně považována za latentní, v níž se toho mnoho neděje, vychováváni a vzděláváni.

Ačkoli se v době adrenarche navenek nic očividného neděje, v organismu chlapců probíhají četné procesy. „Dosud nám nebylo jasné, proč se v období předcházejícím pubertě projevují ve vyšší míře problémy v chování a citová labilita,“ uvádí Patton.

Video Studio 6
video

Psycholog Petr Klíma o šikaně na školách

Zájem vědců se totiž dosud soustřeďoval na první roky vývoje dítěte, na dobu předškolní a pak na léta dospívání, zatímco období mezi těmito stádii se přecházelo. Úloha těchto hormonálních změn a jejich působení na emotivní a sociální vývoj chlapců značí, že zde je jakási druhá příležitost zasáhnout dříve, než nastane období dospělosti, zdůrazňuje Patton.