Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

DV 2016 - barva

Strana s moravským zázemím vznikla loni v dubnu a prezentuje se jako liberální uskupení s prvky křesťanskodemokratické politiky a národnostním akcentem. Veřejné zakázky by podle ní měly dostávat primárně české podniky, formace si klade za cíl zachovat monokulturní ráz české společnosti. Do voleb ji vede její předseda, někdejší lidovec a bývalý místopředseda TOP 09 Pavol Lukša, stranu podporuje majitel skupiny Arca Capital Pavol Krúpa. Dobrá volba nekandiduje na Vysočině, v Plzeňském a Karlovarském kraji, v současné sněmovně žádného zástupce nemá.

Chceme navýšení výdajů na obranu a také nově definovat bezpečnostní politiku ČR vzhledem k současné bezpečnostní situaci ve světě 

Komplexní a systémové řešení dopravy v ČR. Nutná modifikace legislativy do podoby umožňující výkup pozemků za tržní ceny

Je důležité zajistit lidem všech věkových kategorií co nejvíce bezstarostné prostředí pro život a eliminovat časté neduhy ve společnosti

Prioritou je zachování či zlepšení životní úrovně občanů od narození až po důchodový věk. Chceme motivovat mladé lidi k zakládání rodin

Chceme zkvalitnění českého systému vzdělávání. Je třeba vyřešit systém financování a navýšit mzdové prostředky pro všechny typy škol 

Obnovit prestiž českého průmyslu v ČR i ve světě a být „mozkem“ Evropy. Podpora českých inovací, výzkumu a vývoje

Podpora kulturního života ve městech a obcích. Zvýšit kulturní úroveň obyvatel. Pečovat o kuturní dědictví, nejen o hmotné, ale i o duchovní

Dlouhodobě udržovat vyrovnaný státní rozpočet, fiskální a měnová politika musí podporovat zdravý ekonomický rozvoj země, dotace jen potřebným

Usilovat o rovnoprávnou spolupráci v rámci EU a NATO. Rozvíjet spolupráci v rámci Visegrádské a Slavkovské skupiny

Návrat k tradičním českým kvalitním potravinám. Zdravé jídlo pro naše děti. Péče o životní prostředí nesmí bránit rozvoji společnosti

Je nutné usilovat o zkvalitnění a zrychlení soudního rozhodování přijetím legislativních, personálních a technických opatření

Chceme prosadit meziregionální solidaritu a spravedlivé přerozdělování dotací z EU. Dotace by neměly deformovat tržní prostředí v ČR

Chceme udržení kvalitního standardu a regionální dostupnosti českého zdravotnictví. Musíme vyřešit nastavení a řízení finančních toků

Demokracie v ČR je v dobrém stavu, její obranu a udržitelnost však nesmíme z občanského hlediska opomíjetNejčtenější články