Pár bílých volů zahájil při ceremoniálu v Thajsku zemědělskou sezonu. Bude bohatá na rýži, tvrdí astrologové

Thajští královští voli během tradičního rituálu předpověděli úrodný rok. Pod dohledem kněží a vládních úředníků tažná zvířata devětkrát zorala pole a následně si ze sedmi nabídnutých potravin vybrala rýži, kterou zapila vodou. Podle astrologů thajského ministerstva zemědělství je to znamení, že bude právě začínající sezona štědrá na zrní, ovoce, maso i vláhu. Na zemědělství jako způsobu obživy závisí polovina thajské populace. „Rituál uctíváme, aby se nám dostalo požehnání a neměli jsme nikdy hlad,“ popsal jeden z účastníků Somkid Janchompoo.

Thajská kultura je výrazně ovlivněna hinduismem, který říká, že bůh stvoření i pomíjivosti Šiva přijíždí na bílém volovi. Stovky farmářů, kteří se na rituál přijeli podívat, tak věří, že letošní rok bude svědčit hlavně rýži, kterou tímto považují za posvěcenou. Předpověď diváky potěšila, protože Thajsko je v současnosti druhým největším vývozcem rýže na světě a připadá na ni téměř třináct procent celkové zemědělské produkce země.

Na královský ceremoniál orby dohlížel i nově korunovaný panovník Ráma X. s manželkou Sutchidou. Ceremoniál má v historii tradici již sedm set let a byl krátce přerušen pouze v devatenáctém století. Nejen z náboženského, ale i z politického hlediska se jedná o velmi důležitou událost, protože vzdává čest propojení mezi králem, vládou a rolníky, kteří thajskou půdu obdělávají.