Psycholog: Katastrofy nemusí být jen o negativech. Lidi mohou posílit a zkvalitnit jejich život

U někoho, kdo zažije hurikány a podobné pohromy, se může rozvinout posttraumatická stresová porucha, ale většina lidí je odolných, míní psycholog a člen stálého výboru pro psychologii katastrof při ministerstvu vnitra Štěpán Vymětal. Někteří pak podle něj mohou zažít i posttraumatický růst a z neštěstí tak vyjít posílení.

Video Mimořádné pořady ČT24
video

Psycholog: Katastrofy překoná člověk lépe, když může být aktivní

„Dá se říct, že většina lidí je odolných, takových 75 procent určitě nebude potřebovat žádnou specifickou léčbu nebo pomoc,“ uvedl Vymětal.

Existuje řada faktorů, které podporují odolnost při zvládání pohrom, ale jsou i takové, které naopak mohou k potížím přispívat. „Nepatří tam jenom povaha samotné události, jak jsme blízko či jaké máme ztráty, ale spadají do toho i okolnosti předcházející události, jestli je člověk zdravý nebo jakou má osobnost. Jsou také některé osobnostní faktory, které odolnost podporují. Například lidé s vysokým optimismem to lépe zvládají,“ popsal.

Každá událost typu nebezpečných hurikánů probíhá v několika fázích. „Nejdřív u lidí narůstá úzkost a nejistota, když očekávají, jaký bude průběh události. Potřebují informace. Řada lidí se ale připravuje, zajišťuje svůj majetek a tato věc sama o sobě je významným ochranným faktorem,“ přiblížil Vymětal.

Nebýt jen pasivním příjemcem pomoci

Další fází je evakuace, při níž je stále významná role informací. Následně postupují záchranné a likvidační práce. „Když se mohou lidé aktivně podílet na záchraně, na likvidaci, na rekonstrukci, tak jim to významně pomáhá situaci zvládnout a překonat. Protože do toho vkládají vlastní aktivitu, nejsou jen pasivními příjemci pomoci,“ poznamenal.

Roli hrají i společenské aspekty. „Některé kultury jsou odolnější, pravděpodobně proto, že mají větší sociální oporu a jsou zvyklé si pomáhat v rodinách nebo v širší komunitě,“ zmínil psycholog.

Ztráta majetku nebo blízké osoby ale může přinést enormní stres. Taková zátěž může mít i symbolickou rovinu. Člověk nepřichází jenom o dům, ale i o bezpečné místo.

Někteří lidé nicméně mohou z neštěstí vyjít nakonec posíleni. „Postupně dojde k posttraumatickému růstu, jejich život je kvalitnější a jejich osobnost se trochu proměňuje na základě utrpení, které prožili. Nemůžeme říct, že to jsou doživotní negativní následky. U někoho se může vyvinout posttraumatická stresová porucha nebo další potíže v závislosti na stresu, ale většina lidí je odolných,“ dodal.