Unikátní virtuální 3D model Helsinek ukazuje budoucí tvář finské metropole

Obyvatelé Helsinek si budou moci prohlédnout všechny plánované změny ve městě ještě dřív, než se o nich začne oficiálně jednat. Umožní jim to virtuální 3D model města. Radnice tak chce zajistit reálné informace o tom, jak jednotlivé změny město ovlivní.

Video Studio ČT24
video

Virtuální 3D model Helsinek

Realistický digitální model finské metropole patří k vůbec nejrozsáhlejším na světě. Obsahuje 400 kilometrů čtverečných Helsinek a okolí, včetně přilehlých ostrovů.

Radnice nechala model zpracovat hlavně kvůli budoucímu plánování rozvoje města, použít ho ale může kdokoliv – celý model je totiž volně dostupný na internetu.

„Je jasné, že se snažíme město rozvíjet, a teď chceme představit různé možnosti, jak to udělat. Obyvatelé můžou plány komentovat dokonce ještě dřív, než začne oficiální proces plánování. Je celkem jednoduché podívat se, co způsobí budoucí změny v realistickém modelu města,“ konstatoval mluvčí odboru územního plánování v Helsinkách Heikki Mantymaki.

Model vznikl na základně dat ze skenování z výšky 500 metrů. Navíc byly použity i informace o jednotlivých budovách. V databázi je tak třeba počet oken, u kterých model doplní, jestli jsou s výhledem na moře nebo ne.

Lidé se tak mohou podívat, jak se změní výhled při další výstavbě. Zhruba 600 tisícové město totiž čekají velké změny.

„Podle odhadů bude v roce 2050 žít v Helsinkách až o čtvrt milionu víc lidí než dnes. To znamená, že budeme muset hodně stavět a zahušťovat město. Ovlivní to spoustu obyvatel a právě 3D usnadní představování stavebních projektů,“ sdělil Mantymaki.

Radnice už model použila při umisťování tří nových budov na okraji Helsinek a v okolí vlakové stanice Oulunkyla. Do budoucna si úředníci od modelu slibují urychlení procesu schvalování výstavby ve městě.