Vražda je vražda. Informovat o ní s ohledem na původ pachatele je nebezpečné, tvrdí sociolog Volek

Vyjímání náboženských nebo etnických skupin při referování o trestných činech je velmi nebezpečnou záležitostí, upozorňuje sociolog médií Jaromír Volek v souvislosti s případem vraždy studentky v Německu, ze které je podezřelý uprchlík. Veřejnoprávní televize ARD nyní čelí tvrdé kritice veřejnosti, že o případu neinformovala. Její představitelé se brání, že v prvopočátku nebyla vražda dívky událostí s celospolečenským dopadem.

Video Horizont ČT24
video

Volek: Vyjímání skupin z porušování zákona je nebezpečné

Podle Volka budou muset mainstreamová média zásadně zrevidovat pojetí své práce. Jejich fungování bylo nastaveno na konci druhé světové války a do dneška se téměř nezměnilo.

„Stojíme před okamžikem, kdy budou muset velká média revidovat symbolickou smlouvu, kterou uzavřela se svými publiky po druhé světové válce. Pojetí toho, jak by měla být dělána novinařina, se nachází na křižovatce, chcete-li v terminálním stádiu,“ upozorňuje Volek.

Německá veřejnoprávní televize ARD je v současnosti pranýřována za to, že se od počátku nevěnovala případu, ve kterém je ze znásilnění a vraždy místní studentky podezřelý afghánský uprchlík. Televize se brání tvrzením, že informace neměla celospolečenský dopad. Informovat o případu začala až v okamžiku, kdy se kolem něj vytvořila celospolečenská diskuse.

Při rozhodování, jak se k podobným případům postavit, by podle Volka měli novináři pečlivě posuzovat přínos informace pro společnost i její další možný dopad. „Při rozhodování, jak pokrývat kauzy lidí na útěku je klíčové, do jaké míry takový způsob pokrytí spouští panické jednání a může spustit násilné výstupy vůči migrantům. Není snadné posoudit, kdy je to pokrytí ve veřejném zájmu a kdy je nebezpečné tím, že spouští násilné jednání na druhé straně.“

Německá média jsou v souvislosti s trestnými činy způsobenými uprchlíky pod drobnohledem od událostí v Kolíně nad Rýnem. Během silvestrovské noci se před místním hlavním nádražím staly stovky žen obětí krádeží a sexuálních útoků. Jak vyšlo později najevo, média o případu zprvu neinformovala zejména kvůli tomu, že drtivá většina pachatelů byli imigranti.

Právě kvůli této zkušenosti panuje na německé mediální scéně nejvyšší obezřetnost a de facto každý postup může být publikem interpretován jako záměrné zkreslování reality. „Kolínská kauza byla zjevným selháním médií. Vytvořila se atmosféra, která podrobuje klasická německá média podezření, že každé další selhání je chápáno jako spiknutí médií (reprezentujících establishment) proti obyčejným lidem,“ potvrzuje Volek.

„Já bych vycházel z obecného předpokladu: vražda jako vražda. Není 'vražda, kterou učinil uprchlík'. Je jen 'porušení zákona, které někdo realizoval na území Německé spolkové republiky'. Vyjímání etnických nebo náboženských skupin z porušování zákona považuji za velmi nebezpečné,“ upozorňuje sociolog médií.