Ve Francii pohřbili po 70 letech oběti holocaustu a nacistických pokusů

Se sedmdesátiletým zpožděním a za účasti stovek lidí se ve Francii konal s židovskými poctami pohřeb desítek pravděpodobných obětí holocaustu. Jejich pozůstatky byly uzavřené ve sklenicích a zkumavkách na lékařské univerzitě ve Štrasburku – bez vědomí vedení.

Pohřeb obětí holocaustu ve Francii
Zdroj: ČT24

Experti vyzkoumali, že pozůstatky patřily minimálně několika desítkám obětí. Identitu se na sto procent podařilo potvrdit jen u jedné z nich: Polský Žid Menachem Taffem byl deportován a později zavražděn v Osvětimi. Jeho ostatky pak nacisté používali při lékařských experimentech a k témuž účelu sloužily i po válce. Podobný osud potkal i pozůstatky dalších obětí.

O aktuální objev se zasloužil historik Raphael Toledano. Objevil totiž dopis z roku 1952, v němž se hovoří o vzorcích odebraných z těl i detaily o tom, k jakému účelu a kde měly sloužit. V červenci pak pozůstatky v budově univerzity skutečně našel.

„O tom, že se na lékařské škole pracuje s pozůstatky zavražděných Židů, se mluvilo hned po skončení války. Hovořili o tom studenti, vše bylo ale v rovině neověřených informací. Špičky zdejší univerzity vždycky tvrdily, že o tom nemůže být řeč, že jsou to jen klepy nebo lži,“ říká Toledano.

Původně se mělo zato, že mrtvá těla pohřbili Spojenci po osvobození Francie. Proč nebyly oběti nacistů pochovány hned po válce, dosud není jasné. „Považuji ten objev za důležitý. I akademici tady věřili, že všichni byli pohřbeni a zpopelnění. Je proto potřeba po osudech těchto obětí dál pátrat,“ říká spisovatel a žurnalista Michel Cymes.

Video Holocaust
video

Ve Francii pohřbili pozůstatky obětí holocaustu