Veřejnost má mít lepší přístup k dokumentům EU, ale ne ke všem

Brusel - Nová pravidla, která mají zlepšit přístup veřejnosti k unijním dokumentům, představila dnes novinářům Evropská komise. Které z textů bude možné zveřejnit, stanoví blíže neupřesněná nová definice.

Volně přístupné dokumenty zahrnují i obsah elektronických databází, „pokud lze údaje vyextrahovat v podobě výtisku nebo elektronického souboru“. Vedle toho budou ale existovat i texty, které nejsou zaznamenány v systému komise a veřejnosti přístupné nebudou. Podle nevládních organizací jde o jednoznačný krok zpět. Občané budou totiž moci v podstatě vidět jen dokumenty, které kolují mezi institucemi nebo byly někomu zaslány.

Jak připomněla bruselská zpravodajka ČT Eva Hrnčířová, vedle dokumentů veřejných existují i dokumenty neveřejné. Ty se dávají k dispozici po vyplnění příslušného formuláře a následného uplynutí patnáctidenní lhůty. Pak jsou i materiály, k nimž se veřejnost nedostane vůbec; jde například o kontroverzní seznam věcí, které se nesmějí brát na palubu letadla.

Dnešní návrh budou ještě posuzovat ministři členských státu a Evropský parlament. Podle Hrnčířové jsou ale zveřejněné plány příliš složité a nesrozumitelné a je otázkou, zda skutečně ve svém důsledku povedou k větší transparentnosti.

Ročně se na Evropskou komisi obrátí kolem 4000 občanů EU, kteří žádají přístup k některému z dokumentů. Řada z nich čeká na odpověď dlouhé měsíce a někteří se jí nedočkají vůbec. To mimo jiné kritizuje i unijní ombudsman, na kterého se lidé mohou obracet se stížnostmi na fungování institucí EU. Stížnosti na malou transparentnost tvoří téměř třetinu všech stížností a Evropská komise z nich vychází často nejhůř ze všech institucí.