Labouristé se pokusí prosadit, aby na britský trůn mohli i katolíci a princezny

Londýn - Zákon, který by umožnil nástup na britský trůn i katolíkům a zrušil pravidlo, podle něhož mají v nástupnictví přednost mužští potomci před svými staršími sestrami, chtějí v případě vítězství v příštích volbách navrhnout britští labouristé. Dosavadní zákon z roku 1688 stanoví, že britský panovník musí být anglikán. Při nástupu musí před parlamentem prohlásit, že odmítá katolicismus, a nesmí být ani ženatý s katoličkou.

Druhá navrhovaná úprava by umožnila nástup na trůn i princeznám bez ohledu na to, zda mají mladšího bratra. Dosavadní zákon považují jeho kritici za diskriminační.

Podle ústavy je britský panovník zároveň hlavou anglikánské církve. V roce 1999 tehdejší labouristický předseda vlády Tony Blair změnu v zákonech o nástupnictví odmítl s odůvodněním, že by to vyžadovalo změnu několika textů a také souhlas britského Společenství.

Anglikánská církev vznikla odštěpením od římskokatolické církve vyvolaným v roce 1534 Jindřichem VIII. kvůli neochotě papeže Klimenta VII. anulovat jeho manželství s Kateřinou Aragonskou.

Parlamentní volby se mají v Británii konat do května 2010.