ANO k tématu Zahraniční politika

Členství v EU a NATO je garancí našeho života v míru a stabilitě. Klíčovými tématy zůstává boj proti nelegální migraci, bezpečnost a posilování vnitřního trhu.

Důležitou prioritou pro nás zůstává boj proti terorismu a nelegální migraci. Proti nelegálním migrantům budeme i nadále postupovat tvrdě a nenecháme si diktovat, koho přijmeme na své území.

Nepřijmeme euro. ČR se jako suverénní země nemůže bez rozvahy vzdát naší koruny.

Naše vztahy se sousedy jsou vynikající a nejlepší v historii naší země. Nadále bude důležitá naše základní orientace na země V4. Rovněž budeme ještě více posilovat naši dvoustrannou strategickou spolupráci s Německem, Rakouskem i Polskem.

Česko-ruské vztahy procházejí velmi těžkým obdobím, nikoli však z naší viny. Podařilo se nám rozbít ruskou agenturní síť v ČR a vyrovnat počty pracovníků ambasád. Jsme i nadále připraveni hájit svoji bezpečnost.

Budeme klást důraz na podporu zájmů naší otevřené exportní ekonomiky, volného pohybu osob a služeb.

Zdaleka nejdůležitější úkol nadcházejícího období pro ČR představuje příprava a výkon druhého předsednictví ČR v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.