ANO k tématu Zemědělství a životní prostředí

Prioritou stále zůstává potravinová soběstačnost. Dále budeme podporovat výrobce českých kvalitních potravin. Statisícům domácností pomůžeme s úsporami energií.

Podpoříme české výrobce potravin, abychom byli znovu soběstační u plodin a hospodářských zvířat, které mají v České republice historické místo. Cílenou podporou zvýšíme soběstačnost v mase, bramborách, ovoci a zelenině.

Podpoříme producenty biopotravin podle vzoru Rakouska.

Podpoříme menší zemědělce zavedením větší platby na první hektary, které je administrativně jednoduché a účinné.

Podpoříme investičními dotacemi a zvýhodněnými úvěry investice, které zvýší automatizaci zemědělské výroby a tím zlepší produktivitu a podmínky práce.

Novelizujeme zákon o významné tržní síle tak, aby český stát měl páky na nekalé praktiky nadnárodních řetězců.

Bude zlepšovat kvalitu pitné vody.

Prosadíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy zpřísníme její další zabírání.

Z našeho úspěšného programu Nová zelená úsporám podpoříme do roku 2025 dalších minimálně 50 tisíc projektů u rodinných domů a 50 tisíc u bytových domů.

Budeme pokračovat v námi zahájené „kotlíkové revoluci“ - podpoříme výměnu dalších 150 tisíc starých domácích kotlů za nové.