Švýc. dem. k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Smyslem pospolitosti občanů ČR a jejich státu je zaměstnanost, vzájemná spolupráce a pomoc těm, kteří to skutečně potřebují a jsou ne vlastní vinou v nesnázích.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Podporu našich podnikatelů a zaměstnavatelů. Snížení administrativní zátěže a daní. Stabilizaci systému sociálního zabezpečení a důchodového systému ve spojení se zavedením vyrovnaného státního rozpočtu. Postavit se proti nesprávné azylové a imigrační politice EU, omezit prostředky na zahraniční pomoc. Přehodnotit systém sociální péče (preferovat rodinnou a komunitní péči před centralizací a novými sociálními pracovníky, posilovat osobní zodpovědnost; sociální pomoc je pouze dočasná překlenovací pomoc, zrušení nevyhovujících sociálních zákonů).

Co nám to přinese: Jistotu dlouhodobého zaměstnání. Zabezpečení důchodů pro důchodce. Pro mladé lidi naději na zajištěné sociální zabezpečení. Příjemcům sociální pomoci respekt a důstojnost, jelikož nebudou vnímáni jako zneuživatelé dávek. Příležitost pro politiky jednat spravedlivě. Žádné další daně a poplatky pro občany a podnikatele ze zdrojů sociálního systému.