Švýc. dem. k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Prioritou je dostavba dálniční sítě ČR a vybudování sítě vysokorychlostních železnic.

Hnutí Švýcarská demokracie bude prosazovat: Dostavbu dálnic, obzvláště úseku Mohelnice–Hradec Králové a spojení s Rakouskem. Transparentnost výstavby a nákladů infrastrukturních projektů. Odmítnutí zdanění CO2 včetně zdanění letenek a příplatků za vyšší míru produkce CO2. Hradit náklady na dopravní stavby a údržbu z mýtného. Slevy z mýtného jsou možné jen pro občany ČR. Nepenalizovat různé druhy dopravy a motorů a zasazovat se o svobodný výběr dopravních prostředků. Odmítnutí vládních dotací nových typů automobilových motorů (elektrických, plynových, vodíkových, hybridních atd.) a odmítnutí zákazu benzínových nebo naftových motorů. Okamžité zrušení záměru kanálu Dunaj–Odra–Labe a zrušení souvisejících územních rezerv.

Co nám to přinese: Pro řidiče větší bezpečnost, méně dopravních omezení. Pro přepravce dostatečnou kapacitu silniční a železniční sítě včetně záruky, že k zákazníkovi dorazí produkty včas. Pro turisty inspirující výlety a odstranění silničních kolon. Pro mezinárodní společnosti spolehlivou dopravu.