SPOLU k tématu Spravedlnost a stav justice

Velký právní úklid, hodnocení přínosu zákonů, konec nespravedlnosti v exekucích, menší stát = méně korupce, konec byrokracie v Česku.

Budeme definovat zásadní nepřekročitelné mantinely pro jednání státu i občanů. Zrušíme zbytečné zákony, přičemž za každou novou povinnost zrušíme dvě stávající. Ke každému právnímu předpisu pak přidáme tabulku práv a povinností. Každý zákon nebo vyhláška budou po pěti letech automaticky přehodnoceny z hlediska praxe a případně zrušeny.
Dále vytvoříme přehledný a komplexní právní informační systém, který bude dostupný všem, a to online a zdarma. Zavedeme také posouzení dopadu legislativy (zejména vládních návrhů) na rodinu. Každý návrh proto získá skóre „FIA“ (Family Impact Assessment). Dotáhneme do konce odbornou debatu a předložíme ke schválení nové moderní procesní předpisy – občanský soudní řád a trestní řád.
Rozšíříme též možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Zaměříme se také na problematická exekuční řízení, včetně těch nezákonných, a nastavíme funkční systém, který bude brát ohled na řešení sociálních problémů i na princip vymahatelnosti práva. Neméně důležitým tématem je pro nás korupce, která ohrožuje spravedlivé fungování státu a kterou budeme nemilosrdně potírat. Důležitá je i její prevence. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.