KSČM k tématu Covid-19

Nepodporujeme další lockdown. Je nutné, aby se život vrátil do normálu a došlo ke stabilizaci ekonomiky. Zakázky na ochranné pomůcky by se měly prošetřit.

Cílem KSČM je překonat krizi způsobenou pandemií, stabilizace pracovních míst a oživení ekonomiky. Zároveň je nutná pomoc skupinám obyvatel, které jsou i v důsledku krize v sociální nouzi. Důležité je zahájení investičních projektů ke znovunastartování ekonomiky. Chceme do budoucna hledat cestu bez dalších „lockdownů“, bez uzavírání škol, to jsme odmítali už na jaře. Preferujeme prevenci a zdravý životní styl, zdravé potraviny…
Další omezování ekonomiky by naši zemi i její občany neúměrně zadlužilo. Prosazujeme průběžnou aktualizaci pandemických plánů a krizového řízení s cílem zabránit do budoucna zmatečným rozhodnutím – může přijít další krize.
Prosazujeme dlouhodobě vyšší investice do ochrany veřejného zdraví (hygienická služba, Státní zdravotnický ústav, prevence apod.). Musí být dobře připraveny státní hmotné rezervy (léky, potraviny, zdravotní potřeby, očkovací séra) a musí být průběžně kontrolovány, aby se omezil nekalý byznys kolem výběru, nákupu a distribuce ochranných zdravotnických prostředků, testů a očkovacích látek. Při pokračování pandemické situace je nutné počítat s dostatečnou finanční rezervou pro zdravotnická zařízení na mimořádné výdaje.