KSČM k tématu Společnost a kvalita života

Chceme vrátit lidem životní jistoty – pro všechny generace dostupné bydlení, rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči, vzdělání, k internetu, kultuře i sportu.

V ČR žije mnoho obyvatel s výrazně podprůměrnými příjmy a nízkou kvalitou života, nemají prostředky ani na základní potřeby, na léky, natož na sport či kulturu. Mezi nimi jsou i senioři, rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé. Souběžně s oživením ekonomiky je nutná primární pomoc těmto skupinám. Jejich životní situaci ovlivňují i přemrštěné ceny bydlení. KSČM podporuje masivní obecní a družstevní bytovou výstavbu s podporou komplexního státního programu, která pomůže snížit nadsazené ceny nájemného.
Máme v programu i podporu rodin s dětmi, i prostřednictvím daňových úlev. Hledáme pro rodiny další pomoc – např. jízdné ve veřejné dopravě zdarma nebo s výraznější slevou pro žáky základních a středních škol a důchodce nad 65 let, školní pomůcky a obědy zdarma, internet pro potřebné zdarma. Chceme, aby všechny generace měly přístup k informacím.
Prosazujeme rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči, ke vzdělání, ke sportovnímu a kulturnímu vyžití všech generací. Prosazujeme výchovu dětí a mládeže k vlastenectví i ke zvládání krizových situací, jde nám i ochranu českého jazyka a kultury.
Chceme zpřísnit postih za všechny formy psychické i fyzické šikany.