NE Urza k tématu Covid-19

Stát naprosto jednoznačně selhal v řešení koronavirové krize; ponechání tohoto problému volnému trhu by rozhodně způsobilo mnohem méně škod.

Jednou z deklarovaných funkcí státu je řešení krizí jako té koronavirové; praxe bohužel ukazuje, že ničeho takového není schopen.
Ačkoliv vládní představitelé věděli o koronaviru měsíce před jeho rozšířením v ČR, neudělali nic krom toho, že lhali o stavech zdravotnického materiálu, aby si nepokazili PR. Následně nebyli schopni žádného krizového řízení ani vyhodnocování rizik a dopadů jednotlivých opatření.
Není divu – politikovy reálné incentivy nejsou bojovat s pandemií, nýbrž přesvědčit voliče o tom, že s ní bojuje; a to jsou dvě odlišné věci. Opatření byla přijímána a rušena spíše podle nálady veřejnosti než podle jejich skutečného dopadu (který vláda beztak příliš neměřila).
Incentivy volnotržní zdravotní pojišťovny jsou odlišné: Zabránit tomu, aby onemocněli její klienti, protože to stojí peníze. Je tedy v jejím zájmu smluvně zavázat své zákazníky k dodržování smysluplných opatření (což znamená měřit skutečnou účinnost opatření); též je v jejím zájmu komunikovat tato opatření jasně a srozumitelně, aby se v nich lidé vyznali a neměli problém je dodržovat.
I kdyby však volný trh na koronavirovou krizi zareagoval pomalu či neoptimálně, jen těžko by selhal tak kriticky jako stát.