SENIOŘI k tématu Stav demokracie v ČR

Rezervy právního státu jsou v transparentnosti vlastnických vazeb, kvalitě přijímaných zákonů, nesystematický boji s korupcí. Chybí pravidla upravující lobbing.

Stav demokracie v ČR. My dnešní senioři jsme v roce osmdesát devět byli v produktivním věku a stejně jako ostatní občané ČR na náměstích požadovali změnu systému od totalitního na demokratický západního typu. Především jsme požadovali svobodu projevu, aby se každý člověk mohl vyjádřit a nebyl stíhaný za svůj názor. Jenže i demokracie má své meze. Pokud se ale nerespektují, dochází u jedinců k selhání. Názor jednoho důchodce, který schvaluje smrt tří našich vojáků v Afghánistánu je špatný a zaslouží si morální odsouzení. Zdůrazňujeme, že morální, ale ne soudní. Pokud ale byl za výrok odsouzen, byl odsouzen za svůj názor a to se neslučuje s naší představou o demokracii. Z pohledu dnešní situace v Afghánistánu byla smrt našich vojáků naprosto zbytečná a morální zodpovědnost za jejich smrt nesou naši představitelé, kteří je tam z úřadu své moci vyslali, aby šířili demokracii. Měli tam prosazovat něco, co občas sami doma v ČR postrádáme. Demokracie se šíří přesvědčením, ne soudním rozhodnutím a už vůbec ne samopalem.