KČ k tématu Zahraniční politika

K prosazení našich zájmů v EU je nutno formulovat předvídatelné a zdůvodněné pozice a najít pro ně podporu (a nepokazit předsednictví v roce 2022).

Země Koruny české byly vždy součástí většího útvaru, v němž měly takovou vážnost, jakou tehdejší politici dokázali vydobýt. Teprve vytržení z nadnárodního útvaru v roce 1918 vedlo k destrukci a k 50 letům poroby.
Stejně jako k dřívějším supranacionálním strukturám je nutno přistupovat k EU — náš úspěch závisí zcela na nás: v EU lze uspět, bez ohledu na velikost, když stát je s to formulovat svoje zájmy a priority, nemění stanoviska ze dne na den, umí získat pro svoji pozici podporu a vysílá na jednání kompetentní a komunikativní zástupce.
Je nutno podstatně změnit přístup k EU: aktuálně bude nutno jmenovat takové ministry, kteří budou s to se na jednání domlouvat i bez tlumočníka, zejména ale bude nutno podstatně posílit přípravu na předsednictví EU v roce 2022. Agendu EU převést do gesce místopředsedy vlády, který bude vybaven potřebnými kompetencemi vůči ostatním resortům. Posílit program podpory pro uchazeče o práci v EU a odstranit tak deficit českých občanů pracujících pro EU.
V případě mezistátních sporů je třeba upřednostnit diplomatická a politická jednání před konfrontací či soudními spory. Pokusíme se mj. dosáhnout dohody o narovnání ve sporu s Lichtenštejnským knížectvím.