PRAMENY k tématu Školství, sport, věda a mládež

Ztráta znalostí, dovedností, úpadek umu v technických, přírodních vědách i řemeslech, dehonestace učitelské profese, destruktivní inkluze a administrativa.

Podpoříme celostní vzdělávání vedoucí k poznávání a pochopení přirozeného řádu, morálky a dobrovolného dodržování pravidel. Propojíme vzdělávání s praxí. Prosadíme výchovu děti ke vzájemné spolupráci a úctě k lidem. Budeme dbát na zdraví, fyzickou zdatnost, realizaci talentů a uměleckou tvorbu. Propojíme teoretické učivo s praktickým životem, přírodou, historií a kulturou. Změnou systému financování navrátíme učitelské profesi prestiž. Uvedeme do souladu školy a obory odpovídající uplatnění a potřebám společnosti, prosadíme návrat ke kvalitnímu učňovskému školství a vyšší propojenost vysokoškolského vzdělávání s primárním a aplikovaným výzkumem a praxí. Snížíme administrativní zátěž ředitelů a učitelů škol. Podpoříme spolupráci mezi dítětem, školou a rodiči. Zvýšíme dostupnost potřebných zařízení péče o děti. Inkluzi nahradíme samostatným vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Podpoříme celostní přístup ve vědeckém výzkumu v přímé návaznosti na potřeby společnosti, pluralitu názorů a nezávislost odborníků při posuzování společensky závažných témat. Budeme reflektovat na potřeby a vůli veřejnosti s možností společného hledání nejlepších řešení.