PRAMENY k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Nesystematické investice do infrastruktury, nekorigovaná objednávka dopravní obslužnosti, netransparentní výběrová řízení, nízké zdanění tranzitní dopravy.

Dopravní obslužnost musí být zajištěna systematicky ve prospěch občana tak, aby bylo její využití výhodnější oproti dopravě individuální. Bude proto objednávána ministerstvem dopravy, nikoliv kraji. Vyřešíme provázanost veřejné dopravy na hranici krajů. S tím úzce souvisí zavedení jednotného integrovaného dopravního systému v rámci ČR, bez ohledu na dopravce či použitý dopravní prostředek. Převodem kamionové dopravy na dopravu železniční dojde ke snížení emisí a zatíženosti silniční infrastruktury, důsledkem budou úspory investic do dopravních staveb. Zavedení zpětné kontroly investic do dopravních staveb, odpovědnost za svěřené finanční prostředky. Tranzitující kamionovou dopravu zpoplatnit a prostředky použít do dopravní infrastruktury. Zřízení jednotného provozovatele autobusových nádraží, podobně jako na železnici, čímž dojde k narovnání podmínek mezi dopravci a provozovateli autobusových nádraží. Na odborná místa potřebujeme odborníky! Zaměstnávat odborníky s dlouholetou praxí v oboru, nikoliv manažery, kteří nemají zkušenosti v jeho řízení. Systémové uzdravení Českých drah a České pošty. Převod resortu poštovních služeb a ČTU pod ministerstvo dopravy.