PirátiSTAN k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Připravujeme se na budoucí výzvy. Dopravní síť plánujeme v logickém celku - efektivně, bez záseků. Díky sdílení dat udržíme nad projekty přehled a kontrolu.

Infrastrukturu budeme stavět podle dlouhodobého plánu, nadresortně, s kvalitní projektovou přípravou, se zákonně zajištěným a pro dodavatele předvídatelným financováním. Spolu s otevřenými daty tak budou mít uživatelé úplný přehled a veřejnou kontrolu nad stavem a prioritami infrastruktury. Zpracujeme návrh liniového zákona podle vzoru vyspělých zemí s dlouhodobým investičním plánem (Německo, Rakousko, Nizozemsko, Británie…). To nám umožní stavět rychle, levně, efektivně a návazně. Připravíme plán vybudování páteřní sítě vysokorychlostních železnic a dálnic včetně předpokládaného harmonogramu, priorit a finančního krytí. Na výstavbě vysokorychlostních tratí vydělají obce, regiony i stát; díky rychlému a pohodlnému dopravnímu propojení si budeme všichni blíž bez následků na životní prostředí. Stát poskytne obcím a krajům maximální podporu, aby dosáhly rovnovážného stavu mezi osblužností auty, bezmotorovou, sdílenou i hromadnou dopravou. Sítě budou v kolektorech, které umožňují snadnou údržbu i rozšíření. Smlouvy na vlaky a autobusy veřejné dopravy budeme soutěžit otevřeně. Zeleň ve městech nebude předvolební dekorací, ale funkčním prvkem.