Moravané k tématu Stav demokracie v ČR

Česká republika je ovládána finančními oligarchy a zahraničními mocnostmi, občané se ničeho nedovolají. Nelze tedy mluvit o demokratické společnosti.

Slovo demokracie má jasný význam: démos = lid, kratos = vláda. Nic takového se v České republice nekoná. Ve volbách volíme zastupitele, kteří nemají finance ani kompetence k řešení problémů občanů. Tito političtí maňásci pak nejsou svými voliči ani odvolatelní. Petiční právo je jen formální. Petice, která by měla být jedním ze základních pilířů demokracie, nemá žádnou sílu při vymáhání potřeb občanů. Následkem je ztráta touhy účastnit se řešení společenských problémů. Účast na politice je již vnímána jako ostudná. Lidé se naučili autocenzuře, kdy si sami zakazují zasahovat do dění kolem sebe. Ti, kteří se s tím snaží něco dělat, jsou často vysmíváni. Posílení a jasná definice principů přímé demokracie, jako jsou petice a referendum, považujeme za naprosto nutné. Zvolení politici musí disponovat kompetencemi i financemi na plnění potřeb občanů. Politik musí být svými voliči odvolatelný. Změnu postoje proti předvolebním slibům musí politik obhájit, nebo bude odvolán.