APB k tématu Spravedlnost a stav justice

Zasadíme se o důslednou ochranu práv zvířat a vysoké tresty za špatné zacházení s nimi.

Chceme naprostou nezávislost Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu na politicích. Spravedlivou soudní praxi, zejména ve sporech mezi občanem a státem nebo mezi firmou a zaměstnancem. Soud nesmí trvat déle než 3 roky. Budeme postihovat instituce za neplnění termínů ve správním řízení. Uzákoníme právo na střídavou péči rovnocennou pro oba manžele. Budeme tvrdě stíhat neplacení výživného. Postavíme osobní svobody občana nad úzkoprsý výklad zákona. Umožníme použití zbraně k ochraně majetku či osobní obraně. Zasadíme se o důslednou ochranu práv zvířat a živočichů, přírody a životního prostředí a o vysoké tresty za špatné zacházení s nimi. Prosadíme zákaz pokusů na zvířatech, zákaz tzv. množíren, zákaz vývozu zvířat do zemí, kde jejich práva nejsou dostatečně chráněna, zákaz využívání tzv. divokých zvířat v cirkusech. Zlepšíme podmínky chovu zvířat i podmínky pro převážená zvířata. Prosadíme zákaz dovozu pravých kožešin do ČR. Podpoříme zákaz používání zábavní pyrotechniky, aby neplašila zvířata. Podpoříme zavedení kamerových systémů na jatkách, zakážeme zabíjení zvířat bez omráčení a zvířecí rituální oběti. Budeme prosazovat maximální podporu útulků, zvířecích azylů a podobných spolků.