APB k tématu Školství, sport, věda a mládež

Umožníme konkurenci ve školství.

Zabezpečíme pedagogům, aby jejich platy odpovídaly jejich společenské potřebě, tím zastavíme odchody vzdělaných kvalitních pedagogů do jiných oborů. Umožníme větší konkurenci ve školství, dáme větší prostor pro rozvoj soukromým školám. Budeme usilovat o to, aby se soukromé školství podílelo 30% podílem na vzdělanosti. Ze školného vybíraného od studentů vysokých škol se specifickým zaměřením budeme financovat stipendia v preferovaných učňovských oborech. Odstraníme ze školství nevhodné prvky (např. chaotické rozšíření inkluze). Navýšíme podporu na činnost ve sportu i investiční podporu při stavbě nových sportovišť do standardů EU. Naší naprostou prioritou je navýšení podpory pro pohybové aktivity dětí a mládeže, společná aktivita celé rodiny je pro nás ideální stav. Postavíme maximální počet sportovních „plácků“ ve městech a obcích, které bude využívat mládež i dospělí. Zajistíme maximální transparentnost ve financování sportu a pohybových aktivit tak, že kontrolu financování sportu postavíme pod dohled veřejnosti. Osvětlíme cyklostezky a sportoviště, abychom prodloužili možnost jejich využívání. Podpoříme vědu a výzkum zejména v oblasti bezuhlíkových technologických inovací.