APB k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Zajistíme stabilitu na trhu práce a dostatek pracovních příležitostí i v regionech.

Zajistíme stabilitu na trhu práce a dostatek pracovních příležitostí i v regionech. Vytvoříme komunikaci mezi úřady práce a Ministerstvem školství ČR, aby vypisovalo vzdělávací obory tak, aby absolvent našel na trhu práci. Zrevidujeme systém sociálních dávek tak, aby nemohl být nadužíván.

Budeme trvat na tom, že základním principem se musí stát princip zásluhovosti. Kdo společnosti dával, má i více dostávat. Pokud mu v jeho snaze dávat zabránily objektivní okolnosti (zdravotní postižení) je oprávněným příjemcem sociálních dávek. Budeme hlasovat pro znovuzavedení veřejné služby u občanů pobírajících dávky v hmotné nouzi. Nesmí vznikat klamný, společnosti škodlivý dojem, že nemusí společnosti dávat, společnost jim však ano. Musíme najít jednoznačné řešení exekucí a motivace k další práci. Budeme trvat na tom, aby každý žadatel o oddlužení musel projít zkouškou finanční gramotnosti. Zabezpečíme převod rozhodovací pravomoci k příspěvkům na bydlení a příspěvků v hmotné nouzi zpět na obce. V příslušné obci znají skutečné poměry i situaci žadatele, mohou se tak kvalitně rozhodnout o oprávněnosti čerpání, bez zátěže kontrolního systému.