APB k tématu Společnost a kvalita života

Posílíme rodinu jako základ společnosti, zlepšíme důchodový systém.

Posílíme rodinu jako základ společnosti, zlepšíme důchodový systém. Nebudeme zvyšovat daně z příjmu právnických a fyzických osob a od roku 2023 budeme trvat na jejich postupném snižování o 0,5 % ročně až na konečnou sazbu 12 %. Zajistíme transparentní mzdy tak, že výplatní páska bude zahrnovat i všechny platby hrazené zaměstnavatelem. Zavedeme variabilní daňovou složku – participativní daňový systém – při kterém 5 % daňových odvodů může být použito na vybrané odvětví v rámci kapitol rozpočtu, a to dle určení poplatníka daně. Budeme podporovat všechny aktivity vedoucí ke zvyšování zdatnosti a odolnosti obyvatel, i v rámci boje s Covid-19. Připravíme ve spolupráci s lékaři a specialisty ze zdravotních pojišťoven národní programy pro občany pečující o své zdraví pohybovými aktivitami. Budeme podporovat projekty, aby se Česko stalo lídrem v moderní energetice a v řešení bezuhlíkových inovací. Splníme, že každá domácnost má nárok na kvalitní pitnou vodu. Podpoříme rozumné zelené projekty a ekologické iniciativy. Upravíme podmínky pro vzdělávání dětí a mládeže ve všech třech stupních podle ověřených zahraničních modelů a ze systému vzdělávání učiníme zásadní prioritu ČR.