MZH k tématu Zahraniční politika

Základem zahraniční politiky ČR musí být orientace na západní Evropu s kultivovanější politickou scénou a se silnou územní samosprávou.

Blíží se soumrak tzv. „národních států“ – zajišťování tzv. „národních zájmů“ se postupně stane anachronismem. Jsme pro další integraci Evropy, účinnou zahraniční politiku lze vést pouze na evropské úrovni, ČR sama o sobě nikdy nebude rovnoprávným partnerem velkých mocností. Rozvíjejme i spolupráci ČR dle tzv. Slavkovského formátu (ČR, Rakousko, Slovensko + Slovinsko); zejména Rakousko je nám kulturně a historicky nejblíže. Tzv. Visegrádský formát utrpěl vzhledem k autoritářským tendencím v Maďarsku i v Polsku vážné trhliny, ale v budoucnu může znovu nalézt svůj ztracený smysl.

Podporujeme další integraci Evropy do euroregionů. Těmi by měly být nikoli umělé malé kraje nebo centralizované tzv. „národní státy“, ale přirozené a tradiční země, mezi nimi také Morava. Celá ČR jako jeden euroregion je nepřirozený celek, složený ze tří povodí (Labe, Morava – Dunaj, Odra), tomu odpovídajících tří zemí Čechy, Morava a Slezsko, lišících se od sebe horopisně i rozprostřením osídlení.

Vyjadřujeme jasně kritický postoj vůči Putinovu Rusku a dalším autoritářským orientálním despociím. Moravské Vrbětice byly poslední kapkou.