MZH k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Propojíme Moravu s Evropou. Požadujeme samostatné hospodaření moravského politického orgánu s veřejnými dopravními investicemi.

Na Moravě zcela chybí klíčové dálniční napojení na Vídeň (D52), dálnice Brno – Svitavy (D43), chybí i dokončení dálnice Olomouc – Hradec Králové (D35), kapacitní napojení D46 na D35 u Olomouce, dokončení obchvatu D1 u Přerova i napojení na slovenské Pováží (D49). Dodnes neexistuje dvojkolejné železniční spojení Brno – Ostrava, obnova železničního uzlu Brno je v nedohlednu, stejně jako napojení Moravy na evropské vysokorychlostní železnice. Moravskou metropoli spojuje se světem jediná pravidelná letecká linka (do Londýna). Ne všechno lze svádět na (legální) obstrukce spolků, státní centralismus právě při budování dopravní infrastruktury na Moravě ostudně selhává již mnoho desetiletí. Morava je nyní dopravně odříznutá od Evropy a pokud se to urychleně nezmění, bude to mít pro budoucnost země fatální následky.

Samostatné hospodaření moravského samosprávného orgánu předejde podezření, že jsou ze společného veřejného rozpočtu ČR přednostně financovány pražské dopravní radiály (Karlovy Vary, Písek). Prvním krokem může být užší spolupráce moravských krajů v rámci dílčí krajské asociace.