PŘÍSAHA k tématu Stav demokracie v ČR

Obnovení důvěry ve stát a demokracii. Konec dvojí spravedlnosti. Konečně zákon o lobbingu. Víc transparentnosti v politice.

Veřejnost ztrácí důvěru v politiku, často netuší jak a kdo, z jakých pohnutek vytváří zákony této země. K zákonodárcům mají nejblíže zájmové skupiny. Není jasné, v jakém prostředí vznikají nové zákony. Chybí regulace lobbování, například po vzoru Irska. Rovněž postrádáme stanovení jasných pravidel a mantinelů, veřejný vhled a tradice veřejných slyšení k zásadním normám. To vše chceme zásadně změnit. Navíc chceme, aby se veřejnost mohla průběžně vyjadřovat ke vznikajícím zákonům skrze otevřený web, tím eliminovat „šedý“ nátlak veřejnosti neznámých nátlakových skupin a zákony se zkvalitní o vhled lidí z praxe. Rovněž chceme revidovat jednací řád Poslanecké sněmovny ve prospěch zrychlení legislativního procesu.

Navrhneme princip národní konzultace, vznik zákonů bude otevřen návrhům veřejnosti. Podpoříme urychlení legislativního procesu.

Přiblížíme Parlament lidem, zavedeme povinné online přenosy jednání většiny výborů Sněmovny a elektronické hlasování.