PŘÍSAHA k tématu Kultura

Zavedení statutu umělce, smysluplná podpora kultury po pandemii covidu.

Covid jasně ukázal nutnost zavedení statutu umělce, který by upravoval pracovně-právní vztah v rámci svobodných povolání. Co se živé kultury celkově týká, je potřeba vytvořit takové podmínky, aby se mohla rychle postavit na nohy. Podobně jako například gastronomie a hotelnictví se i kulturní sektor bude s obtížemi vracet na úroveň roku 2019. Proto ji vláda svým nekoncepčním a zmatečným rozhodováním nesmí klást klacky pod nohy. Naopak musí hledat cesty, jak smysluplně kulturu podpořit.