PŘÍSAHA k tématu Obrana a bezpečnost

Bezpečnosti složky v zemi potřebují stabilizaci. Armáda potřebuje modernizaci a aktivní zálohy větší podporu. Chceme vrátit specializované policejní útvary.

Obrana není luxus, ale nezbytnost. Doba je neklidná a dlouhodobá zkušenost nás občanů potvrzuje, že jsme respektováni v situaci, kdy jsme sami ochotni chránit svůj stát. Vojáci si zaslouží naše uznání a systémovou podporu, ne prázdné sliby. U nákupů nové techniky a modernizace stávající chceme zohledňovat schopnost jejího nasazení v krizových situacích v civilním sektoru.

Obranu chceme stavět na třech pilířích: připravené a odhodlané armádě, dostatečné záloze a zvýšení prestiže aktivních záloh, silném domácím průmyslu.

Jsme pro intenzivnější ochranu bezpečnosti společně s NATO. Musíme být respektovanými, ale i zodpovědnými členy, kteří sebevědomě hájí své zájmy a svou suverenitu.

Naší prioritou je, aby bezpečnostní sbory v Česku byly stabilní a sloužily občanům této země.

Obnovíme specializované policejní útvary. Odpolitizujeme funkci policejního prezidenta a snížíme zbytečnou administrativu, tím dostaneme více policistů do terénu.

Opětovně osamostatníme cizineckou policii k účinnější ochraně hranic a boji proti převaděčství a nelegálnímu zaměstnávání.