Zelení k tématu Průmysl a obchod

Naším cílem je průmysl postavený na zelených základech bezuhlíkové energetiky a inteligentních sítích a inovacích, který spojuje prosperitu s udržitelností.

Chceme postupný přechod k chytré, úsporné a bezuhlíkové energetice. Zasadíme se o standardizaci a rozvoj inteligentních energetických sítí, které budou základem fungování energetiky s narůstajícím podílem decentralizovaných zdrojů. Zisky z nevyčerpatelných zdrojů energie se dostanou do rukou občanů, farmářů nebo obcí tím, že bude jednodušší zakládat lokální energetická družstva a městské elektrárenské společnosti. Odstraníme existující bariéry zavádění nových zelených zdrojů a akumulace energie. Nové průmyslové a podnikatelské budovy budou mít solární panely na střechách jako povinnost od roku 2025. Chceme přinést celostátní strategii „Ženy v digitalizaci“, která umožní uplatnění nevyužitých talentů žen v technických a informačních oborech.

Odmítáme stavbu dalších drahých jaderných reaktorů a chceme revokovat usnesení vlády o částečném prolomení limitů těžby uhlí. Vytvoříme nové pracovní příležitosti pomocí rekvalifikačních programů a podporou podnikání v oblasti moderní energetiky nebo renovací a zateplování. Chceme snížit českou závislost na dovozu ropy, budeme budovat nové sítě nabíjecích stanic pro elektromobily.