Trikolora k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zrušíme plošnou inkluzi. Zabráníme snahám o snižování úrovně vzdělávání. Vrátíme význam výučnímu listu. Zastavíme ideologickou indoktrinaci ve školách.

Zrušíme projekt plošné inkluze a vytvoříme pravidla pro individuální inkluzi. Oceníme důležitost role speciálních pedagogů a zvýšíme jejich odměňování.

Zrušíme povinnou předškolní výchovu a zavedeme podporu třígeneračních rodin.

Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání. Trváme na udržení jeho kvality (nerušit v osnovách Newtonovy zákony). Provedeme zásadní změny ve školství s důrazem na včasné oddělení profesního a akademického vzdělávání.

Vytvoříme prostor pro rozvoj soukromého vzdělávání na všech úrovních, včetně liberalizace učňovského vzdělávání (mistrovská zkouška, cechy). Vrátíme význam výučnímu listu.

Prosadíme rovnoprávné financování základního školství všech typů škol bez znevýhodnění. V rámci školského systému posílíme spolupráci se soukromým sektorem.

Odmítáme jakoukoliv ideologickou indoktrinaci ve školách, zvláště pak prováděnou tzv. politickými neziskovkami.

Zrušíme Národní sportovní agenturu a navýšíme finanční prostředky na podporu především mládežnického sportu. Posílíme podporu volnočasových aktivit dětí.