Trikolora k tématu Zahraniční politika

Nadřadíme české právo nad právo EU. Budeme se připravovat na Evropu bez EU. Zachráníme českou korunu. Chceme rozšiřovat volný trh bez zbytečných bariér.

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, šířících se z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou.

Je nutné se vzepřít celkovému směřování EU a také nám přisouzené, podřadné roli. Zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byrokratů v Bruselu či kdekoliv jinde. V krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v EU, pokud to bude v zájmu našich občanů a pokud o tom rozhodnou v referendu.

Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie (na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbyde své historické funkčnosti a zanikne). Budeme jednat o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy.

Prosadíme ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU. Prosadíme ústavní zakotvení práva platit českou korunou a práva platit v hotovosti.

Prosazujeme ekonomickou zahraniční politiku, směřující k rozšiřování volného trhu bez zbytečných bariér a sankcí.