Trikolora k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Zeštíhlíme a zjednodušíme sociální systém, který vždy musí motivovat k práci. Podmíníme vyplácení dávek školní docházkou dětí. Postaráme se o skutečně potřebné.

Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém. Systém vždy musí motivovat k práci. Pracovat se musí vždy vyplatit.

Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná. Zvýšíme daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává. Vrátíme rodičovskému příspěvku jeho původní smysl. Příspěvek bude vyplácen minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Umožníme výplatu příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.

Vrátíme porodné všem maminkám, vyjma případů matek, které svěří své děti do náhradní rodinné péče. Podmíníme vyplácení sociálních dávek řádnou školní docházkou dětí.

Výši příspěvku na bydlení nastavíme tak, aby nepřekročila průměrnou výši nájmů v konkrétní obci a městě.

Pečujícím osobám zajistíme přiměřenou výši starobního důchodu, aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké. Zvýšíme výši příspěvku na péči o ty, kteří si ji sami nedokáží zajistit pro nemoc či stáří.

Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Současný růst počtu lůžek v domovech pro seniory není dlouhodobě financovatelný.