SPD k tématu Stav demokracie v ČR

Chceme bránit práva lidí, včetně práva na svobodu slova. Pánem v naší republice musí být občané, a nikoliv samozvané elity. Prosazujeme skutečnou demokracii.

Hájíme odkaz prezidenta osvoboditele Tomáše G. Masaryka a hodnoty, které prosazoval, tedy občanskou i národní svobodu, přímou demokracii, duchovní a kulturní evropské tradice a národní hrdost. Bojujeme za dědictví našich předků, kteří udrželi a vybojovali naše národní práva a nikdy nepřipustíme jejich zcizení. Pánem v naší republice musí být občané, a nikoliv samozvané elity. Jsme jediná parlamentní strana, která hájí základní svobody občanů. Žádáme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost nebo právo na skutečnou svobodu projevu a bráníme vlastenecké a národní tradice. Považujeme přímou demokracii za zásadní nástroj obrany svobody a práv občanů České republiky včetně přímé volby, odvolatelnosti a trestní odpovědnosti politiků. Chceme skutečnou svobodu všem lidem, demokracii, tedy vládu lidu nad jejich zemí a našim národům, práva a místo které jim historicky patří.