Cesta k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Decentralizace: návrat účelného maxima pravomocí a odpovědnosti zpět do obcí a regionů; adekvátní změny v rozpočtovém určení daní  

Centralizaci považujeme za negativní proces jak z pohledu politického, tak ekonomického. V politickém významu znemožňuje uplatnit kontrolní mechanismy občanů, vytváří předpoklady pro korupci a neodpovědnost politiků a úředníků. Proto usilujeme o vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj a vyšší podíl na rozhodování u obcí a regionů.

Prosazujeme:
- změna dělby kompetencí podle zásady subsidiarity (nahoru se nedeleguje nic, co není nezbytné),
- posílení pravomocí a odpovědnosti samosprávy (decentralizace),
- podpora regionální ekonomiky,
- revize norem EU z pohledu výhodnosti a principu subsidiarity,
- změna daňové soustavy a rozpočtového určení daní (peníze zůstávají tam, kde se reálně tvoří jejich hodnota),
- odmítáme jakékoliv dotační mechanismy, které preferují vybrané subjekty trhu na úkor jiných,
- podpora podnikání a inovací,
- odpovědné občanství – rozhodování v blízkosti občanů a pod kontrolou občanů.