KDU-ČSL k tématu Stav demokracie v ČR

Chceme žít v otevřené a svobodné společnosti, ve které pravidla platí pro všechny. Demokracie bez dodržování zákonů ztrácí sílu 

Svoboda je zajištěna vždy jen pro jednu generaci, každá další generace si ji musí vybojovat znova, tento čas pro Českou republiku právě nastal
Proto podporujeme občanské svobody, ústavnost, demokracii, vládu práva, svobodná média a jasnou dělbu moci ve státě.

Co prosadíme: Důsledné pokračování v polistopadovém vývoji: žádná vláda za účasti KDU-ČSL neohrozí základní lidská práva a svobody, nebude zasahovat do nezávislost policie, státního zastupitelství a soudů, nebude omezovat opozici a útočit na média a svobodu slova. Dodržování rovnosti před zákonem. Prosazování zastupitelské demokracie. Udržení prozápadní orientace České republiky. Zachování podmínek pro rozvoj občanské společnosti. Etickou výchovu žáků a studentů k úctě ke svobodě, demokracii, ústavnosti, vládě práva, respektu k názorům druhých, kritickému myšlení, rovnosti a humanitě.

Video Herman, Okamura a Fiala o možných změnách Ústavy
video

Herman, Okamura a Fiala o možných změnách Ústavy

Herman, Okamura a Fiala o možných změnách Ústavy

Herman a Farský o financování politických stran

Herman, Ferjenčík, Fiala, Okamura, Chovanec a Kudrnáč o referendu

Herman a Fiala o bezpečnosti a ochraně svobody

Ferjenčík, Fiala, Vondráček, Herman o bezpečnosti a ochraně svobody

Okamura a Herman o financování politických stran