Piráti k tématu Stav demokracie v ČR

Posílíme roli občana pomocí prvků přímé demokracie, které sami uplatňujeme – přímé volby, referenda, odvolatelnost, zákonodárné petice 

Pojem demokracie se v ČR scvrknul na volby jednou za čtyři roky a následné trpné sledování toho, o kolik nás zvolení zástupci zase okradou.

Uplatňujeme sami na sobě protikorupční strategii a každý náš kandidát podepsal kodex Pirátského poslance.

Jsme pro prvky přímé demokracie, které samy uplatňujeme v chodu strany – přímé volby, referenda, odvolatelnost, participativní rozpočet.

Máme plán přímé volbu starostů i primátorů. Přímo volený představitel obce bude hlavním exekutivním orgánem a jeho protiváhu bude tvořit zastupitelstvo s funkcí kontroly a strategického vedení obce.

Jsme pro odvolatelnost přímo volených politiků: Starosta bude odvolatelný přímo občany v referendu. Posílí se postavení starosty a jeho odpovědnost.

Nelíbí se nám prolínání moci výkonné a zákonodárné. Zavedeme klouzavý mandát: Ministr opustí pozici poslance. Po ukončení funkce ministra se bude moci vrátit do funkce poslance.
Chceme možnost legislativní iniciativy občanů formou petic.

Video Ferjenčík o financování politických stran
video

Ferjenčík o financování politických stran

Ferjenčík o financování politických stran

Ferjenčík o důsledné dělbě moci

Ferjenčík, Fiala, Vondráček, Herman o bezpečnosti a ochraně svobody

Herman, Ferjenčík, Fiala, Okamura, Chovanec a Kudrnáč o referendu

Chovanec, Ferjenčík, Okamura, Fiala a Grospič o možných změnách Ústavy