Cesta k tématu Stav demokracie v ČR

Politická moc podléhá moci ekonomické a přestává hájit zájmy občanů. Omezování občanských svobod a demokracie se děje nenápadně, postupně 

Bezohledné ekonomické a geopolitické zájmy a z toho plynoucí selhání politických elit ovlivňují negativně demokratický proces i občanské svobody. Politická moc podléhající moci ekonomické přestává hájit zájmy občanů a v konečném důsledku často rozhoduje proti zájmům občanů. Omezování svobod a demokracie se děje nenápadně a postupně, tzv. salámovou metodou.

Prosazujeme:
- obnovit politickou suverenitu skrze nezpochybnitelnou nadřazenost Ústavy nad mezinárodními smlouvami,
- omezit vliv politických stran výrazným posílením územního principu zastupitelské demokracie,
- zajistit jednoduchý a rychlý mechanismus odvolatelnosti politiků,
- zajistit jednoduchou možnost vyhlašování referenda občany i politiky,
- zrušit plošné šmírování občanů a institucí státem,
- zajistit vyšší ochranu svobody slova,
- vytvořit podmínky pro názorovou diverzitu v médiích.