ANO k tématu Stav demokracie v ČR

Stát budeme řídit s péčí řádného hospodáře. Zavedeme ověřené postupy z podnikání. Stát musí být řízen efektivně ve prospěch občanů 

- Zavedeme klouzavý mandát. Poslanec nebo senátor, který se stane členem vlády, musí místo přenechat náhradníkovi.
- Navrhneme úpravu volebního systému do Senátu. Z dnešního dvoukolového uděláme jednokolový.
- Prosadíme změnu jednacího řádu Sněmovny podle vzoru Německa, aby se zjednodušil a urychlil proces přijímání zákonů.
- Pokud se budeme podílet na vládě, budeme průběžně jednat s opozičními stranami. Nebudeme a priori odmítat návrhy zákonů opozice.
- Navrhneme snížení rozpočtu Sněmovny. Ta by neměla být cestovní kanceláří, ale efektivním nástrojem pro přijímání zákonů.
- Zrušíme funkci ministra pro vědu a výzkum a tuto agendu rozdělíme mezi školství a průmysl.
- Spojíme ministerstvo životního prostředí s min. zemědělství, jejich agendy se v mnoha případech prolínají a dotýkají.
- Premiér bude ministry efektivně řídit, a to hlavně u záležitostí, kde dochází k překryvu agend tak, aby na vládu přicházely zákony a opatření již předem dostatečně projednané a odsouhlasené jednotlivými resorty.

Video Vondráček o možných změnách Ústavy
video

Vondráček o možných změnách Ústavy

Vondráček o možných změnách Ústavy

Vondráček a Farský o financování politických stran

Vondráček o klouzavých mandátech

Vondráček o bezpečnosti a ochraně svobody

Ferjenčík, Fiala, Vondráček, Herman o bezpečnosti a ochraně svobody

Fiala, Vondráček a Kudrnáč o financování politických stran