ANO k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Zvýšíme podporu prezentace české kultury v zahraničí prostřednictvím programů a spolupráce s MMR a s MZV 

- Zjednodušíme systém propagace ČR v zahraničí spojením agentury CzechTourism, která spadá pod MMR a příspěvkové organizace Česká centra, která spadá pod MZV.
- Zmapujeme potřeby rekonstrukce starých a výstavbu nových sportovišť dle požadavků měst a obcí, ale i sportovních klubů, sokolů apod.
- Na základě toho vytvoříme investiční plán, který podpoří výstavbu všech úrovní sportovní infrastruktury.
- Menší projekty budou financovány z MMR, větší projekty by pak měly být financovány v rámci samostatné kapitoly sportu na principu 1-1-1 (1 díl investice obec, 1 díl kraj a 1 díl stát), kterou plánujeme výrazně navýšit.
- Budeme podporovat hospodárné veřejné zakázky, férové a průhledné dotace, zlepšíme přístup občanů k informacím o hospodaření státu, rozšíříme kontroly NKÚ na Územně samosprávní celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.
- Uděláme maximum v rámci EU pro narovnání podmínek v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a potravinářům.

Video Šlechtová o novele stavebního zákona
video

Šlechtová o novele stavebního zákona

Šlechtová o novele stavebního zákona

Šlechtová o ekonomické výhodnosti členství v EU

Šlechtová o dotacích z evropských fondů

Šlechtová a Nekolová o sociálním bydlení

Stalmach a Šlechtová o drahém bydlení

Koníček, Šlechtová, Nekolová a Antoš o novele stavebního zákona

Halátek, Baxa, Šlechtová, Nekolová, Stalmach a Koníček o novele stavebního zákona

Horáček, Kulhánek, Antoš a Šlechtová o novele stavebního zákona

Hrnčíř a Šlechtová o novele stavebního zákona

Baxa, Šlechtová a Antoš o dotacích z evropských fondů

Šlechtová, Kulhánek, Nekolová a Baxa o prioritách ministerstva pro místní rozvoj