ANO k tématu Kultura

Ministerstvo kultury nesmí být jen správcem státních příspěvkových org. a církví. Navrhujeme převést financování církví pod min. financí 

- Navrhujeme pod ministerstvo kultury zahrnout i cestovní ruch.
- Přijetí Zákona o veřejné kulturní instituci.
- Novelizace autorského zákona, a to zejména s ohledem na vývoj nových technologií.
- Zrušíme absolutní monopol autorských svazů a jejich oprávnění vybírat poplatky i za tvůrce, kteří k tomu nedali svůj souhlas.
- K zajištění kvalitního rozvoje kultury je třeba dosáhnout nejméně 1,5 procenta výdajů státního rozpočtu, a to do 2021.
- Navrhneme funkční model vícezdrojového financování veřejných kulturních institucí všech úrovní veřejné správy od 2019.
- Chceme dosáhnout zvýšení platu pracovníků v kultuře do konce volebního období v roce 2021 na 150 % jejich současné výše.
- Navrhujeme posilovat soukromou podporu kultury prostřednictvím daňových odpočtů.
- Zvýšíme pozornost v oblasti mezinárodních vztahů, a to jak na bilaterální úrovni, v rámci V4, tak i zapojením do mezinárodních projektů atd.
- Ve spolupráci s MŠMT a MPO vytvoříme platformu pro podporu uměleckého vzdělávání.

Video Procházka o prioritách v kultuře
video

Procházka o prioritách v kultuře

Procházka o prioritách v kultuře

Procházka o financování kultury

Procházka o veřejnoprávních médiích

Procházka o památkovém zákonu

Procházka a Bartlová o financování kultury

Valjentová a Procházka o oligarchizaci médií

Jakubec a Procházka o oligarchizaci médií

Maiello, Procházka a Blaha o oligarchizaci médií

Maiello, Procházka a Wernerová o památkovém zákonu

Jakubec, Procházka, Lacina a Bartlová o památkovém zákonu

Rozner, Wernerová a Procházka o církevních restitucích

Kandidáti o výrocích kardinála Dominika Duky

Kandidáti o památkové péči