ANO k tématu Průmysl a obchod

Zajistíme férové a jednoduché podmínky pro podnikání. Výhodné nejen pro zahraniční investory, ale především pro naše tradiční prům. firmy 

- Investičními a daňovými pobídkami podpoříme pouze investice do nejmodernějších technologií.
- Zajistíme změnu postavení a fungování pracovních agentur, které najímají v zahraničí pracovníky pro naše firmy.
- Upravíme podmínky Surovinové strategie ČR a navýšíme poplatky za těžbu některých druhů nerost. surovin.
- Licence na průzkum ložisek lithia, včetně přípravy budoucí těžby bude realizovat stát prostřednictvím státní společnosti Diamo.
- Prioritou bude vždy zajištění energetické soběstačnosti.
- Výroba elektrické energie bude založena na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnov. zdrojů.
- Připravíme podmínky pro další výstavbu jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně.
- Nedopustíme prolomení těžebních limitů po 2020 na dole ČSA.
- Budeme koncentrovat elektronickou komunikaci mezi státem a podnikateli do jednoho místa.
- Jakákoliv forma založení živnosti bude prioritně na online bázi.
- Budeme jednoznačně podporovat rodinné firmy, které jsou základem ekonomiky všech rozvinutých zemí.